Κορωνοϊός: Τα μέτρα της κυβέρνησης για επιχειρήσεις και εργαζομένους!

Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για εργαζομένους, ανέργους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις και εργοδότες, ενώ επιπλέον μέτρα πρόκειται να παρθούν και για την ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του κορωνοϊού.

Δες εδώ τα μέτρα:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
  •  Διατήρηση θέσεων εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους ως προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής  ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.
  • Απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη.
  • «Αποζημίωση ειδικού σκοπού» ύψους 800 ευρώ, για διάστημα κάλυψης από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που ανεστάλη η λειτουργία τους. Η ενίσχυση θα καταβληθεί το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου.
  • Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενη στον ονομαστικό τους μισθό.
  ΑΝΕΡΓΟΙ
  • Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, για 2 ακόμη μήνες, σε όσους ανέργους το σχετικό δικαίωμα λήψης επιδόματος λήγει την 31η Μαρτίου
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
  •  Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
  • Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται.
  • Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
  • Πρόβλεψη λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.
  • Θέσπιση μέτρων για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, την άρση των διοικητικών εμποδίων για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς, και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας.

 

Popular stories